ฉันไม่น่ากลัวとฉันไม่ได้น่ากลัวどっち?ได้の訳し方をタイ人に聞いた。

2021-01-04 02:43:57

こんな時ได้の訳し方

こういった疑問↓↓

※自分は怯えてなんかないよ、という意味ではなく、「私=怖い人、じゃない」という時のセリフ

タイ語:ฉันไม่ได้น่ากลัว ซะหน่อย

日本語:私は怖くなんかない

・・・・・・・

ไม่น่ากลัว マイ ナーグルア ではなく
ไม่ได้น่ากลัว マイダイ ナーグルア なのは何でですかね・・・要調。

ここでのได้は一体どう訳すのだろう???

ได้の主な使い方

  • 可能
  • 受け取る
  • 過去

ざっくりได้の使い方はこの3つだと理解していて、でもどれもไม่ได้น่ากลัวの訳としては当てはめると変な感じ。

ちなみにこのไม่ได้น่ากลัวは、英語のセリフだとI am not scaryとなります。

日本語では「私は怖くなんかない(私という存在は怖くない)」という言い回しが充てられており、こう並べてみると日本語が一番意味があやふやなセリフですね。

タイ人のご回答

という訳でこの場合のはได้どう訳せばいいのか?ได้は要らない気がするけどほんとに要るの??
というところをタイ人に聞いてみました。

・・・・・・・・・・・・・・

この場合のได้は、余分な言葉なので気にしなくて良い。タイ人もこの場合のได้は付けたり付けなかったりする。

  • ฉันไม่ได้น่ากลัว
  • ฉันไม่น่ากลัว

のどちらでも意味は同じ。

ただしより自然な言い回しにしたければ、タイ人ならこのように言う↓

“ฉันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะ“
“ฉันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ“

・・・・・・・・・・・・・

だそうです。

อย่างที่คิด/思っているように
を足すことでより誤解が生じにくくなりますね。なるほどー

 

以下タイ人からいただいたご回答原文ママ↓

I think those have the same meaning. The word “ได้” is like the extra word. You don’t have to serious about this word. So in this case, sometimes I say “ได้” in the sentence, sometime I don’t say it.

・・・・・・・・

ในกรณีนี้ใช้ได้ทั้ง 2 ประโยคค่ะ จะมีหรือไม่มีก็ได้
แต่โดยทั่วไปประโยคนี้เรามักจะพูดแบบนี้ค่ะ
“ฉันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะ”
“ฉันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ”
ทำให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ